Logo

Yn it grutte digitale lânskip, wêr't lange URL's omslachtich en ûnhandich kinne wêze, komt Shortlink.uk nei foaren as jo fertroude bûnsmaat. Us tsjinst biedt in ienfâldige, mar krêftige oplossing: de mooglikheid om jo keppelings mei gemak te ferkoartjen, wêrtroch se mear behearderber en dieleber binne.